Akademie Klausenhof

Η Akademie Klausenhof (AK), που ιδρύθηκε το 1959 ως κεντρικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της καθολικής οργάνωσης νεολαίας "Deutsche Landjugendakademie Klausenhof", είναι ένα διεθνές κέντρο κατάρτισης νέων και ενηλίκων (επαγγελματική κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων). Η AK είναι μη κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρεία (gGmbH) και ως καθολικό ίδρυμα δεν αποτελεί μέρος ούτε της επισκοπής ούτε της καθολικής ένωσης. Η Akademie Klausenhof διαθέτει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας DIN EN ISO 9001:2015 και άλλες πιστοποιήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσφορά ειδικών γλωσσικών μαθημάτων και σχεδίων για την αγορά εργασίας. Είτε πρόκειται για τον μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών ευκαιριών, είτε για τα εξατομικευμένα έργα είτε για τις στενές επιχειρηματικές σχέσεις με ισχυρούς περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς εταίρους από τον επιχειρηματικό και πολιτικό τομέα, η αποστολή της AΚ είναι κάτι περισσότερο από απλή μεταφορά γνώσεων. Η έννοια της ΑΚ βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση προσφέρει επίσης ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας ισχυρής προσωπικότητας, που επιτρέπει δράσεις αυτοπροσδιορισμού.